Malbork
Szkoła Ponadgimnazjalna
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza

Adres
ul.17 Marca 6, 82-200 Malbork
Telefon
552 722 422
E-mail
sekretariat@lo1malbork.pl
Strona www
http://lo1malbork.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku rozpoczęło swoją działalność w dniu 4 września 1945 roku, jako Liceum Ogólnokształcące. Wcześniej, od 1875 roku, w budynku mieściło się żeńskie gimnazjum. I LO jest szkołą publiczną prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Malborku, zaś nadzór pedagogiczny pełni Pomorski Kurator Oświaty. Szkoła położona jest w centrum miasta. Panuje w niej przyjazna atmosfera nauki, pracy i odpoczynku, kultywowane są tradycje, poziom bezpieczeństwa uczniów jest wysoki. To wszystko sprawia, że szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów gimnazjów nie tylko z powiatu malborskiego, ale także z powiatów ościennych. Aktualnie w 17 oddziałach uczy się 423 uczniów. Do ich dyspozycji pozostają trzy połączone ze sobą budynki z 23 gabinetami pracy, salą komputerową, bardzo dobrze wyposażoną biblioteką, czytelnią z dostępem do multimediów, zabytkową aulą, dużą salą gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarnym i siłownią. Przy szkole wybudowano boisko wielofunkcyjne. Szkoła jest wyposażona w multimedialne środki dydaktyczne: w każdej sali jest komputer, rzutnik/telewizor lub tablica multimedialna, funkcjonuje dziennik elektroniczny, Izba Tradycji. Efektem skuteczności nauczania jest bardzo wysoki wynik egzaminów zewnętrznych poparty wysokim wskaźnikiem EWD, śladowe ilości uczniów niepromowanych do wyższej klasy, duża liczba uczniów biorących udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na wyższych poziomach (wielu z nich już w drugiej klasie zdobyło indeksy do wymarzonej uczelni – szczególne osiągnięcia notowane są w dziedzinie chemii, biologii i matematyki). Pomocna jest tu bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Nauczyciele prowadzą także zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych. Obcym językiem nowożytnym obowiązkowym w każdej klasie jest angielski, drugi język uczniowie wybierają spośród języków: niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Zainteresowani uczniowie mają także możliwość uczenia się łaciny i greki. Szkoła realizuje wiele przedsięwzięć, np. Festiwal "Śpiewać każdy może", Festiwal Kolęd i Pastorałek, Henryki wręczane wyróżniającym się trzecioklasistom na pożegnanie z nimi, przedstawienia teatralne otwarte także dla publiczności z zewnątrz, wystawy, wydarzenia kulturalne, Dzień Patrona - festiwal filmów drugoklasistów opartych na motywach powieści H. Sienkiewicza, warsztaty artystyczne, MALWIRA – Malborski Wiosenny Rajd całej szkoły, wymiana z zaprzyjaźnioną szkołą w Niemczech. Z pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych na uwagę zasługują kilkudniowe, warsztatowe wyjazdy naukowe: dla biologów do Iławy i Słupska, dla chemików do Torunia, dla geografów do Schodna, dla informatyków do Gdańska. Humaniści, w ramach innowacji pedagogicznej, współpracują z Muzeum Zamkowym, entuzjaści przedmiotów przyrodniczych dodatkowo uczą się psychologii, zaś chętni mogą poznawać Europę w jej szerokim rozumieniu, zgłębiają również podstawy państwa i prawa. Ponadto geniusze komputerowi, raz w miesiącu uczą się języka C++ na Politechnice Gdańskiej. Oprócz tego młodzież uczestniczy w wykładach, seminariach i ćwiczeniach profesorów przyjeżdżających do szkoły na zaproszenie. Ważnym partnerem szkoły są rodzice. Angażują się w jej funkcjonowanie, organizują wiele imprez i uroczystości. Rada Rodziców jest fundatorem bardzo wielu nagród: dla najlepszych uczniów, artystów, wyróżniających się osobowości. Rada wspiera także finansowo uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, chcących się uczyć i pokazywać efekty tej nauki na konkursach i olimpiadach, wspiera także nauczycieli. I LO jest szkołą otwartą dla wszystkich, od lat wpisującą się w krajobraz miasta i powiatu.