Malbork
Szkoła Ponadgimnazjalna
II Liceum Ogólnokształcące w Malborku

Adres
al.Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork
Telefon
55-6471901
Fax
55-6471908
E-mail
liceum@malbork.org
Strona www
http://www.malbork.org
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Szkoła istnieje od 1991 roku. Jesteśmy szkołą bardzo cenioną w środowisku, dumną ze swoich osiągnięć oraz sukcesów swoich wychowanków. Dbamy o wysoki poziom nauczania. Rokrocznie naukę w naszej szkole rozpoczynają uczniowie z wysokimi ambicjami, których celem są studia na najlepszych uczelniach. Efektywnie pracujemy z uczniami zdolnymi - najlepsi absolwenci powiatu malborskiego w ubiegłym roku szkolnym w kategorii liceum i technikum pochodzą z naszej szkoły. OFERUJEMY INDYWIDUALNĄ OPIEKĘ MENTORSKĄ DLA OSÓB UZDOLNIONYCH I WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ. Umożliwiamy dowolny wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym zgodny z zainteresowaniami ucznia. Oferujemy szeroki wybór języków obcych. W szkole realizowane są innowacje przedmiotowe i projekty międzydyscyplinarne. Między innymi uczniowie biorą udział w projekcie unijnym „Zdolni z Pomorza”, dzięki któremu mogą rozwijać swoje uzdolnienia z matematyki oraz w projekcie „Edukacja Globalna” – której celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Szkoła została wyróżniona w 2015 roku na IV Pomorskim Forum Edukacji jako jedna z trzech szkół w naszym województwie , w których zanotowano największy przyrost wiedzy u uczniów badany przez EWD ( porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego z wynikami egzaminu maturalnego). Posiadamy nowoczesne, specjalistyczne pracownie dydaktyczne: biologiczną, chemiczną, matematyczno-fizyczną, komputerowo-informatyczną, ratownictwa medycznego, rysunku i malarstwa, studio fotograficzne, ciemnię, pracownię technik graficznych i rzeźby, bibliotekę z czytelnią. W pracowniach tych swoje zainteresowania mogą rozwijać uczniowie na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. Do dyspozycji uczniów jest też bogata baza sportowo-rekreacyjna, na której odbywają się zajęcia wychowania fizycznego i sportowe koła zainteresowań. W takcie zajęć korzystamy z: hali sportowej, hali lekkoatletycznej, boiska do piłki nożnej „Orlik”, boiska do gier zespołowych, sali fitness, siłowni, sali do aerobiku. W tradycję naszej szkoły wpisane są: • Otrzęsiny klas Pierwszych, Mikołajki, Noc filmowa, Turniej piłki siatkowej z okazji pierwszego dnia wiosny, Pawlinki. • Liczne wycieczki, zarówno krajowe jak i zagraniczne. W tym roku planowany jest wyjazd do Hiszpanii i na Litwę. • Wymiana z młodzieżą z Nordhorn i w Monheim. • Zaangażowanie w sport. • Wolontariat między innymi praca w świetlicach socjoterapeutycznych, spotkania ze starszymi w Domu Pomocy Społecznej w Malborku – Mikołajki, Dzień Kobiet, działalność charytatywna: „A jednak jesteś Święty Mikołaju” , „Podaruj zeszyt”; cykliczne zajęcia dla seniorów z dzielnicy Wielbark dotyczące nauki obsługi komputera; systematyczne dyżury w rodzinach zastępczych (indywidualna pomoc w lekcjach, zajęcia opiekuńcze); zbiórka plastikowych nakrętek; krwiodawstwo, WOŚP.