Malbork
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące - ekonomiczno - społeczna
Nazwa oddziału

 ekonomiczno - społeczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

 Język angielski

Opis