Malbork
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące - medyczno - farmaceutyczna
Nazwa oddziału

 medyczno - farmaceutyczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język łacina

Opis