Malbork
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące - politechniczna
Nazwa oddziału

 politechniczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis