Malbork
Liceum ogólnokształcące
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące - humanistyczno - prawnicza
Nazwa oddziału

 humanistyczno - prawnicza

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis