Malbork
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza - 1d3 - ekonomiczna
Nazwa oddziału

 1d3 - ekonomiczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

 Matematyka

Opis

KLASA EKONOMICZNA przygotuje do
kierunków ekonomicznych i politechnicznych
ucząc praktycznego podejścia do biznesu oraz
zapewniając realizację zajęć Fundacji Młodzieżowej
Przedsiębiorczości. Innowacja:
„Branżowe stymulacje biznesowe”.