Malbork
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza - 1d3 - lingwistyczna
Nazwa oddziału

 1d3 - lingwistyczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

 Język hiszpański

Opis

KLASA LINGWISTYCZNA przygotuje do
kierunków humanistycznych. Dla kandydatów,
którzy myślą na przykład o filologii angielskiej,
iberystyce. Innowacja: „ Branżowe
symulacje biznesowe”.