Malbork
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza - 1c3 - biotechnologiczna
Nazwa oddziału

 1c3 - biotechnologiczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Matematyka

Opis

KLASA BIOTECHNOLOGICZNA
przygotuje do kierunków ścisłych, medycznych
oferując warsztaty wyjazdowe na uczelnie
technologiczne. Dla kandydatów, którzy
myślą na przykład o biotechnologii, technologii
chemicznej, inżynierii biomedycznej. Innowacja:
„Człowiek bez tajemnic”.