Malbork
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza - 1c3 - biomedyczna
Nazwa oddziału

 1c3 - biomedyczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

KLASA BIOMEDYCZNA przygotuje
do kierunków medycznych i politechnicznych
oferując wyjazdy na warsztaty biologiczne,
chemiczne, psychologiczne. Dla kandydatów,
którzy myślą na przykład o medycynie,
weterynarii, mikrobiologii, farmacji. Innowacja:
„Człowiek bez tajemnic”.