Malbork
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza - 1b3 - humanistyczna
Nazwa oddziału

 1b3 - humanistyczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Opis

KLASA HUMANISTYCZNA + przygotuje
do kierunków humanistycznych, nauczy
praktycznego podejścia do prawa, a także
właściwej interpretacji zjawisk kulturowych.
Dla kandydatów, którzy myślą o filologii polskiej,
stosunkach międzynarodowych, zarządzaniu,
o dziennikarstwie, prawie, socjologii,
administracji, o artystycznych kierunkach
studiów. Innowacje: „Wokół tekstów kultury.
Jacek Kaczmarski - lekcja historii klasycznej”,
„Dotknij teatru”, „W świecie mediów”.