Malbork
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza - 1a3 - politechniczna
Nazwa oddziału

 1a3 - politechniczna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Chemia
  • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Chemia

 Informatyka

Opis

KLASA POLITECHNICZNA przygotuje
do kierunków politechnicznych, ścisłych oraz
ekonomicznych. Dla kandydatów, którzy myślą
na przykład o informatyce, robotyce, mechatronice.
Innowacja „Multimedia i grafika
komputerowa”.