Malbork
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - 1WEg - klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1WEg - klasa wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

Klasa 3-letniej branżowej szkoły I stopnia na podbudowie gimnazjum.

Nauka w klasie wielozawodowej umożliwia uczniowi dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny i ciekawy rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się jednego wybranego przez siebie zawodu. Do najczęściej wybieranych zawodów należą:

-sprzedawca

-elektryk

-cukiernik

-stolarz

-ogrodnik

-betoniarz

-zbrojarz

-drukarz

-monter sieci i instalacji sanitarnych

-elektromechanika pojazdów samochodowych

-monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

-mechanik monter maszyn i urządzeń i inne.

Swoje umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, natomiast wiedzę teoretyczna z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach dokształcających organizowanych dla każdego zawodu. Ogromna zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz nawiązanie współpracy z przyszłym, potencjalnym pracodawcą.