Malbork
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - 1WEg - elektronik
Nazwa oddziału

 1WEg - elektronik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

Klasa 3-letniej branżowej szkoły I stopnia na podbudowie gimnazjum w zawodzie elektronik.

Uczeń w trakcie 3-letniego okresu szkolenia zdobywa wiedzę teoretyczna z przedmiotów zawodowych :język obcy zawodowy, elektrotechnika urządzenia i instalacje elektroniczne, a także umiejętności praktyczne w zakresie pomiarów elektrycznych i elektronicznych, ryżu ku technicznego montażu układów elektronicznych i  montażu instalacji i urządzeń elektronicznych.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych i może pracować na stanowiskach odpowiadających zapotrzebowaniom firm z branż elektronicznych:

-związanych z montażem elektrycznym i elektronicznym elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych w urządzeniach,

-wykonywania instalacji oraz instalowania urządzeń elektronicznych

-uruchamiania układów i instalacji na podstawie dokumentacji,

-demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych.