Malbork
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - 1MSg - mechanik motocyklowy
Nazwa oddziału

 1MSg - mechanik motocyklowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

Klasa 3-letniej branżowej szkoły I stopnia na podbudowie gimnazjum w zawodzie mechanik motocyklowy.
 Mechanik motocyklowy to nowy zawód wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w odpowiedzi na stałe zapotrzebowanie na pracowników branży motoryzacyjnej, zajmujących się profesjonalnie motocyklami, które wynika z rosnącej liczby i popularności użytkowanych jednośladów. W 3-letnim toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe. Dzięki współpracy naszej szkoły z firmą Romet uczniowie mają bezpośredni dostęp do technologii produkcji i napraw, narzędzi serwisowych oraz aktualnie produkowanych motorowerów i motocykli, przy których mogą zdobywać praktyczne umiejętności w profesjonalnie wyposażonych warsztatach szkolnych. Uczeń po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie uzyskuje tytuł mechanika motocyklowego.