Malbork
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - 1MSg - mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 1MSg - mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

Klasa 3-letniej branżowej szkoły I stopnia na podbudowie gimnazjum w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
Zawód zawsze na czasie. Od wielu lat obserwujemy stałe zapotrzebowanie na pracowników branży motoryzacyjnej, zajmujących się profesjonalnie samochodami, zarówno osobowymi jak i użytkowymi. W 3-letnim toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe. Zapewniamy również możliwość kształcenia praktycznego w profesjonalnie wyposażonych warsztatach szkolnych. Zapraszamy pasjonatów motoryzacji i wszystkich zainteresowanych zdobyciem atrakcyjnego, poszukiwanego na rynku pracy zawodu. Uczeń po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskuje tytuł mechanika pojazdów samochodowych.