Malbork
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - 1Kg - kucharz
Nazwa oddziału

 1Kg - kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Opis

Klasa 3-letniej branżowej szkoły I stopnia na podbudowie gimnazjum w zawodzie kucharz.
Kucharz to zawód z pasją. W dzisiejszych czasach praca kucharza nie polega już na gotowaniu, ale na eksperymentowaniu, łączeniu ze sobą coraz to nowych smaków i nadawania nowego wymiaru klasycznym przepisom. Dzisiaj kucharz to kreator smaku, kreator restauracji, bo tam gdzie jest dobre jedzenie, są i goście. Kucharze biorą udział w konkursach, telewizyjnych show, piszą książki, prowadzą blogi, stają się osobami medialnymi. Ponadto oferujemy zajęcia, podczas których uczeń zdobędzie podstawy obsługi konsumenta oraz zajęcia z elementami nowoczesnej kuchni molekularnej. Kształcenie w zawodzie trwa 3 lata. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz. Przygotowanie praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć w nowoczesnych pracowniach znajdujących się w Centrum Edukacji Zawodowej lub w zakładach pracy współpracujących ze szkoła.