Malbork
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TGa - technik automatyk
Nazwa oddziału

 1TGa - technik automatyk

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Klasa 4-letniego technikum na podbudowie gimnazjum. 

Technik automatyk to zawód łączący umiejętności z zakresu elektrotechniki i elektroniki, informatyki, mechaniki oraz innych dziedzin wspomagających współczesne projektowanie i wytwarzanie maszyn i urządzeń. Według prognoz specjalistów badających rynek pracy automaty to "zawód przyszłości" dający możliwość szybkiego zatrudnienia, stanowi również solidną bazę do podjęcia dalszej nauki na studiach politechnicznych.

Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia z zakresu :

-montażu i uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki,

-obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki,

-przeglądów technicznych urządzeń i instalacji automatyki,

-programowania układów automatyki opartych na sterownikach PLC,mikroprocesach, -

-programowania układów automatyki rozproszone,

-funkcjonowania przemysłowych sieci i protokołów komunikacyjnych,

-czytania i tworzenia dokumentacji technicznej