Malbork
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TGb - technik mechanik lotniczy
Nazwa oddziału

 1TGb - technik mechanik lotniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Klasa 4-letniego technikum na podbudowie gimnazjum.

 Jako pierwsi w województwie pomorskim otworzyliśmy klasy techniczne kształcące w zawodzie technik mechanik lotniczy. Technik mechanik lotniczy zajmuje się wykonywaniem obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych.

Do podstawowych obszarów wiedzy technika mechanika lotniczego należy: mechanika ogólna, materiałoznawstwo, aerodynamika, budowa i eksploatacja silników lotniczych. Absolwent klasy technik mechanik lotniczy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w ośrodkach świadczących usługi związane z obsługą liniowa i hangarowa statków powietrznych, zakładach lotniczych, aeroklubach.