Malbork
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TGb - technik budownictwa
Nazwa oddziału

 1TGb - technik budownictwa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Klasa 4-letniego technikum na podbudowie gimnazjum.

Technik budownictwa to zawód, który charakteryzuje się uniwersalnością. Można go wykonywać nie tylko w przedsiębiorstwach czy firmach budowlanych, ale również w administracji państwowej, jednostkach kontrolujący czy też firmach zarządzających nieruchomościami. Technik budownictwa może zajmować się m.in projektowaniem nowych obiektów budowlanych, kierowanie robotami budowlanymi, wykonywaniem przeglądów okresowych obiektów budowlanych, prowadzeniem szkoleń. Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i zdobywa umiejętności niezbędne do wykonywania robót budowlanych, projektów budowlanych, prowadzenia dokumentacji budowlanej i przetargowej oraz kosztorysowania. Ponadto w trakcie kształcenia korzysta z pracowni komputerowej i programów przeznaczonych do kosztorysowania i projektowania oraz uczestniczy w praktykach zawodowych odbywających się u pracodawcy.

W całym procesie kształcenia również z wykorzystaniem grantów z Uni Europejskiej uczeń ma możliwość :

-zdobywać kwalifikacje do obsługi wózków widłowych

-kwalifikacje zawodowe w zakresie umiejętności budowlanych potwierdzone certyfikatem

-zdobyć kwalifikacje do obsługi programu AUTO-CAD

-zdobyć kwalifikacje spawacza

-zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B

-uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych.