Malbork
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TGe - technik elektryk
Nazwa oddziału

 1TGe - technik elektryk

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Klasa 4-letniego technikum na podbudowie gimnazjum. 

 Uczeń w trakcie nauki poznaje zagadnienia i nabywa umiejętności niezbędne do wykonywania zadań zawodowych w zakresie :

-montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej

-wykonywania i uruchamiania instalacje elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej

-lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

-oceniania stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych

-dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej

- posługiwanie się nowoczesnym sprzętem diagnostycznym i pomiarowym

Uczniowie objęci są patronatem ENERGA OPERATOR S. A., w ramach którego uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach, wycieczkach, praktykach oraz korzystają ze stypendium naukowego. Ponadto jako absolwenci maja możliwość odbycia staży zawodowych w ENERGA OPERATOR S. A.