Malbork
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TGe - technik elektronik
Nazwa oddziału

 1TGe - technik elektronik

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Klasa 4-letniego technikum na podbudowie gimnazjum.

Uczeń w naszej szkole w trakcie nauki poznaje zagadnienia teoretyczne i nabywa umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zadań zawodowych w zakresie projektowania, instalowania, konfigurowania, eksploatacji i konserwacji :

-systemów sygnalizacji włamania i napadu

-systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń

-telewizji analogowej, cyfrowej i dozorowej

-sieci komputerowych i automatyki przemysłowej opartych na nowoczesnych technologiach kablowych

-najnowszych generacji sieci telewizji kablowej

Uczniowie objęci są patronatem firm Jabil oraz Flex, w ramach którego biorą udział między innymi w dodatkowych zajęciach, wycieczkach, praktykach. Ponadto jako absolwenci maja możliwość odbycia staży zawodowych.