Malbork
Technikum
Technikum Nr 2 - 1TGm - technik mechanik
Nazwa oddziału

 1TGm - technik mechanik

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Klasa 4-letniego technikum na podbudowie gimnazjum. Zawód: technik mechanik. Do wyboru dla uczniów będą dwie kwalifikacje: budowa maszyn i obróbka skrawaniem.

 Kształcenie w zawodzie technik mechanik o specjalności obróbka skrawaniem pozwala uczniom zdobyć wiedzę oraz umiejętności do wykonywania ciekawych i odpowiedzialnych zadań na stanowisku produkcyjnym i stanowiskach nadzoru technicznego. W naszej szkole nauka obejmuje kształcenie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika - gdzie uczniowie poznają m.in.obslugę obrabiarek CNC, rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych maszyn i urządzeń takich pomiarowe i wiele innych specjalności. Ponadto młodzież zostanie przygotowana z zakresu komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji oraz nadzoru przebiegu obróbki.

 Kształcenie w zawodzie technik mechanik o specjalnosci budowa maszyn pozwala uczniom zdobyć wiedzę oraz umiejętności do wykonywania bardzo ciekawych i dobrze płatnych zadań zawodowych. W naszej szkole nauka obejmuje kształcenie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika - gdzie uczniowie poznają m.in.techniki wytwarzania, obsługę oraz montaż nowoczesnych maszyn i urządzeń, nadzorowanie przebiegu produkcji i wiele innych specjalności. Ponadto młodzież zostanie przygotowana do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych remontowo-instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.