Malbork
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - 1LGs - klasa sportowa
Nazwa oddziału

 1LGs - klasa sportowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

Klasa sportowa dla absolwentów gimnazjum. 3-letni cykl nauki.

Realizowana dyscyplina: piłka nożna (chłopcy i dziewczęta). Klasa sportowa dla absolwentów szkoły podstawowej. 4-letni cykl nauki. Realizowana dyscyplina: piłka nożna (chłopcy i dziewczęta). Klasa skierowana dla uzdolnionych sportowo, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności piłkarskie w połączeniu z programem zajęć edukacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących. Szkolenie piłkarskie będzie się odbywało zgodnie z programem opracowanym we współpracy z Polskim i Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej. Zajęcia sportowe będą prowadzone przez doświadczonych trenerów piłki nożnej posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz wysokie kwalifikacje trenerskie z Licencją UEFA''A''. Zajęcia treningowe odbywać się będą na boiskach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku, Centrum Aktywnego Wypoczynku oraz obiektach sportowych szkoły. W czasie roku szkolnego uczniowie będą uczestniczyć w obozie sportowym oraz w rozgrywkach piłkarskich. Uczniowie spoza Malborka mają możliwość zamieszkania w internacie.