Malbork
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - 1LGw - klasa wojskowa
Nazwa oddziału

 1LGw - klasa wojskowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Klasa wojskowa dla absolwentów gimnazjum. 3-letni cykl nauki.

W klasie realizowany jest program Certyfikowanych Klas Mundurowych opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Klasa przeznaczona jest dla uczniów ceniących dyscyplinę, sprawność fizyczną, planujących związać swoje dorosłe życie zawodowe ze służbą wojskową.Szkoła współpracuje z 22 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Malborku, Podoficerską Szkołą Marynarki Wojennej w Ustce, Wojskową Komendą Uzupełnień w Malborku, Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez kadrę w/w jednostek, a także naszych nauczycieli oficerów rezerwy Wojska Polskiego. Uczniowie uczestniczę w 7- dniowym obozie, organizowanym przez Szkołę Podoficerską Marynarki Wojennej w Ustce, gdzie prowadzone są zajęcia specjalistyczne, między innymi strzelectwo, trening przetrwania,pola walki, techniki ratownictwa morskiego, udzielanie pierwszej pomocy medycznej w warunkach bojowych.Uczniowie uczestniczą również w zajęciach poligonowych, organizowanych przez wyznaczoną przez Ministra Obrony Narodowej jednostkę wojskową. Udoskonalają umiejętności takie jak: walki wręcz, strzelanie z broni palnej, musztra wojskowa.