Malbork
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące - 1LGp - klasa policyjna
Nazwa oddziału

 1LGp - klasa policyjna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

Klasa policyjna dla absolwentów gimnazjum. 3-letni cykl nauki.Uczniowie klasy policyjnej zapoznają się ze specyfiką służby policyjnej. W ramach kształcenia zdobywają wiedzę z zakresu :organizacji i funkcjonowania Policji, prawa cywilnego, administracyjnego i karnego oraz podnoszą sprawność fizyczną w ramach zajęć z wychowania fizycznego i samoobrony. Biorą aktywny udział w zajęciach terenowych, wycieczkach, uroczystościach policyjnych, wydarzeniach z życia szkoły. Poznają specyfikę pracy Komendy Policji, uczestniczą corocznie w dniu otwartym dla uczniów klas policyjnych organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku.Mają możliwość udziału w wycieczce do Szkoły Policji w Szczytnie i Słupsku. Bierzemy udział w konkursach i turniejach, olimpiadach policyjnych, gdzie zajmujemy czołowe miejsca i zdobywamy indeksy na wyższe uczelnie.