Malbork
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Malborku - 1 E jęz 3 lata
Nazwa oddziału

 1 E jęz 3 lata

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia.

Drugi język wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród: język hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski.

Innowacja polegająca na zajęciach w formie konwersatorium języka angielskiego.

Jeśli Twoją pasją są języki obce, chcesz bardzo dobrze poznać angielski lub inny wybrany przez Ciebie język, a przy tym  łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi i chciałbyś studiować: filologię, lingwistykę, turystykę, europeistykę, stosunki międzynarodowe