Malbork
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Malborku - 1 E rekr 3 lata
Nazwa oddziału

 1 E rekr 3 lata

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski.

Drugi  język wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród: język hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski.

Innowacja: podstawy rekreacji, turystyki i zdrowego stylu życia oraz warsztaty z organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

Jeżeli wiesz, że możesz zrobić coś dla siebie i innych w zakresie zdrowia, kondycji fizycznej