Malbork
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Malborku - 1 D polit 3 lata
Nazwa oddziału

 1 D polit 3 lata

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę. Drugi język wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród: język hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski.

Innowacja: z zakresu robotyki, astronomii i informatyki w formie warsztatów badawczych.

Profil przeznaczony dla uczniów zainteresowanych zgłębianiem tajników matematyki, fizyki lub chemii i informatyki, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych. 

Jeżeli chcesz być inżynierem, bankowcem czy informatykiem