Malbork
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Malborku - 1 C biom 3 lata
Nazwa oddziału

 1 C biom 3 lata

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę. Drugi język wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród: język hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski.

Innowacja: z zakresu ratownictwa medycznego to połączenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy z praktycznymi umiejętnościami radzenia sobie w sytuacjach nagłego zdarzenia.

Jeżeli marzą Ci się studia biologiczne, chemiczne, medyczne, weterynaryjne, farmaceutyczne lub kierunki związane z technologią żywności i żywienia