Malbork
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w Malborku - 1 B psych 3 lata
Nazwa oddziału

 1 B psych 3 lata

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język polski

 Język angielski

Opis

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski. Drugi język wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród: język hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski.

Innowacja: z zakresu psychologii to zajęcia prowadzone w formie warsztatów psychologicznych i treningów interpersonalnych, pozwalające lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi ludźmi.

Jeżeli marzysz o pracy w zawodach opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy takich jak: pedagog, wychowawca, nauczyciel, pracownik socjalny, terapeuta, psycholog, trener