Malbork
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 - I ML
Nazwa oddziału

 I ML

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Opis

Magazynier-logistyk w zakresie obsługi magazynów posiada umiejętność:

- przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
- monitorowania poziomu i stanu zapasów,
- obsługiwania programów magazynowych,
- prowadzenia dokumentacji magazynowej.