Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I L
Nazwa oddziału

 I L

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

Technik logistyk posiada umiejętność:

A. w zakresie obsługi magazynów:

- przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
- monitorowania poziomu i stanu zapasów,
- obsługiwania programów magazynowych,
- prowadzenia dokumentacji magazynowej,

B. w zakresie organizacji transportu:

- planowania procesów transportowych,
- organizowania procesów transportowych,
- dokumentowania procesów transportowych.