Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I G
Nazwa oddziału

 I G

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Chemia

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych posiada umiejętność:

A. w zakresie przygotowywania i wydawania dań:

- oceny jakości surowca,
- przechowywania żywności,
- przygotowania produktów i stanowiska pracy,
- obsługi sprzętu gastronomicznego,
- przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
- wydawania dań,

B. w zakresie organizacji żywienia i usług gastronomicznych:

- oceniania jakości żywności,
- planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
- organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
- wykonywania usług gastronomicznych,
- ekspedycji potraw i napojów.