Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I P
Nazwa oddziału

 I P

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Fizyka

Opis

Technik programista posiada umiejętność:

A. w zakresie tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

- tworzenia i administracji stronami WWW,
- tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych,
- programowania aplikacji internetowych,
- tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią,

B. w zakresie projektowania, programowania i testowania aplikacji:

- projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
- projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
- projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.