Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I K
Nazwa oddziału

 I K

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Fizyka

Opis

Technik informatyk posiada umiejętność:

A. w zakresie administracji i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

- przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
- administrowania systemami operacyjnymi,
- serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
- przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej,

B. w zakresie tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

- tworzenia i administracji stronami internetowymi,
- tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych,
- programowania aplikacji internetowych,

- tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.