Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I H
Nazwa oddziału

 I H

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Chemia

Opis

Technik hotelarstwa posiada umiejętność:

A. w zakresie obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

- utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,
- przygotowywania i podawania śniadań,
- organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

B. w zakresie realizacji usług w recepcji:

- rezerwacji usług hotelarskich,
- obsługi gości w recepcji.