Łowicz
Technikum
Technikum nr 4 w Łowiczu - Klasa ITD-p - technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 Klasa ITD-p - technik rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

NOWOŚĆ !!!     DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

                                   TECHNIK RACHUNKOWOŚCI


Po raz pierwszy nasza szkoła prowadzi nabór do zawodu technik rachunkowości, który do tego roku szkolnego kształcony był tylko w szkołach policealnych.


Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej i  interesujesz się biznesem, lubisz pracę z komputerem, umiesz logicznie myśleć, jesteś dokładny i skrupulatny, niestraszne są Ci wszelkiego rodzaju rozliczenia oraz analizy to idealnym kierunkiem dla Ciebie jest właśnie technik rachunkowości !!!


Wybierając ten zawód w naszej szkole zdobędziesz umiejętności:

 • prowadzenia rachunkowości
 • prowadzenia spraw kadrowych
 • ozliczania wynagrodzeń
 • rozliczania składek pobieranych przez ZUS
 • rozliczania z Urzędem Skarbowym
 • prowadzania analizy finansowej


W czasie trwania nauki  szkoła przygotuje Cię  do egzaminu potwierdzającego dwie      kwalifikacje w zawodzie:

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

W trakcie nauki uczeń odbywa  8 tygodniową  praktykę zawodową  w biurach rachunkowych, bankach, przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych oraz handlowych, Urzędzie Miasta lub Gminy, Urzędzie Skarbowym oraz oddziale ZUS.

Na zajęciach z przedmiotów zawodowych uczeń wykorzystuje programy finansowo – księgowe oraz kadrowo – płacowe (INSERT, PŁATNIK), z których korzystają podmioty gospodarcze w pracy codziennej.


Technik rachunkowości po ukończeniu szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy w takich zawodach jak:

 • Księgowy
 • Specjalista do spraw kadr i płac
 • Specjalista finansowy
 • Bankowiec
 • Doradca ubezpieczeniowy
 • Menedżer

Może też kontynuować naukę na studiach wyższych.

Nauka w technikum trwa 5 lat i prowadzona jest na podstawie najnowszej podstawy programowej kształcenia ogólnego i podstawy programowej dla zawodu technik ekonomista.


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • geografia lub język angielski

Języki obce nauczane w Technikum:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

język polski, matematyka,  język angielski, geografia


www.zsp4.lowicz.pl