Łowicz
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu - Klasa ILOB-p - grupa przyrodnicza
Nazwa oddziału

 Klasa ILOB-p - grupa przyrodnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Biologia

 Chemia

Opis

KLASA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

od klasy I – język angielski, biologia, chemia


Proponowane przedmioty uzupełniające:

  • dietetyka


Drugi nauczany język obcy:

  • język niemiecki lub język rosyjski


Nauka w tej klasie dla grupy uczniów chcących poszerzać zainteresowania przyrodnicze daje możliwość uczestnictwa w zajęciach badających procesy związane z funkcjonowaniem organizmów, z ich budową i poznawaniem złożoności otaczającego środowiska. Ciekawym uzupełnieniem programu są zajęcia z zakresu dietetyki, organizowane wycieczki przedmiotowe oraz zajęcia warsztatowe we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Biocentrum Edukacji Naukowej w Warszawie. Ta klasa jest propozycją dla przyszłych studentów na kierunkach: medycyna, farmacja, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, biochemia, dietetyka, kosmetologia, chemia, biologia, biotechnologia, nanotechnologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, logopedia, AWF, WAM, ochrona środowiska, ekologia i pokrewne.


Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

język polski, matematyka, chemia, biologia


www.zsp4.lowicz.pl