Łowicz
Technikum
Technikum nr 2 w Łowiczu - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Nazwa oddziału

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis