logo nabor lowicz
informator
naglowek
Terminy
 Przebieg naboru na rok szkolny 2018/2019
20 czerwiec 2018 - Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych