Łowicz
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Łowicz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu ul.Bonifraterska 3, 99-400, Łowicz 120 122/278
Medyczna 30 34/126
Politechniczna 30 50/133
Przyrodniczo-ekonomiczna 30 23/117
Humanistyczna 30 15/109
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ul.Ułańska 2, 99-400, Łowicz 120 126/370
1A - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA 30 36/160
1B - MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA 30 20/135
1C - MEDYCZNA 30 37/148
1D - OBRONA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 30 33/140
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu ul.Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 60 48/211
Klasa ILOA-g - humanistyczna - językowa 30 26/113
Klasa ILOB-g - grupa matematyczna 15 11/87
Klasa ILOB-g - grupa przyrodnicza 15 11/77
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu ul.Pijarska 2, 99-400, Łowicz 68 64/120
POLITECHNICZNO - EKONOMICZNY 24 31/66
MEDYCZNO - PRZYRODNICZY 22 17/64
HUMANISTYCZNO - LINGWISTYCZNY 22 16/57
Technikum nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 150 53/138
Technik informatyk 24 9/68
Technik mechatronik 24 15/51
Technik mechanik 24 9/41
Technik elektryk 24 12/37
Technik pojazdów samochodowych 24 8/28
Technik budownictwa 15 0/18
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 15 0/11
Technikum nr 2 w Łowiczu ul.Blich 10, 99-400 Łowicz 168 174/338
Technik agrobiznesu 24 1/39
Technik informatyk 24 50/135
Technik logistyk 24 68/201
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 24 25/60
Technik technologii żywności 24 12/74
Technik żywienia i usług gastronomicznych 24 18/81
Technik inżynierii środowiska i melioracji 24 0/17
Technikum nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 144 70/170
1TH_technik hotelarstwa 24 13/59
1TŻiUG_technik żywienia i usług gastronomicznych 24 16/58
1TUF_technik usług fryzjerskich 24 13/43
1TREK_technik reklamy 24 0/37
1TFiM_technik fotografii i multimediów 24 24/91
TEPiT_technik eksploatacji portów i terminali 24 4/31
Technikum nr 4 w Łowiczu ul.Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 72 69/208
Klasa ITA-g - technik ekonomista 24 27/113
Klasa ITB-g - technik spedytor 24 40/140
Klasa ITC-g - technik handlowiec 24 2/76
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie ul.Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny 96 74/97
TW 24 39/62
TR 24 14/23
TAK 24 17/45
THK 24 4/29
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 90 33/74
Mechanik pojazdów samochodowych 15 10/29
Kierowca mechanik 15 4/28
Sprzedawca 15 2/7
Fryzjer 15 5/16
Elektryk 15 5/18
Wielozawodowy 15 7/18
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Łowiczu ul.Blich 10, 99-400 Łowicz 24 6/31
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 24 6/31
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 72 14/43
1Kucharz 24 9/23
1Cukiernik 24 2/12
1Fotograf 24 3/23