Łowicz
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Łowicz
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu ul.Bonifraterska 3, 99-400, Łowicz 11 0/0
Medyczna 5 0/0
Politechniczna 3 0/0
Przyrodniczo-ekonomiczna 3 0/0
Humanistyczna 0 0/0
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu ul.Ułańska 2, 99-400, Łowicz 13 0/0
1A - HUMANISTYCZNO-LINGWISTYCZNA 3 0/0
1B - MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA 7 0/0
1C - MEDYCZNA 3 0/0
1D - OBRONA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 0 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu ul.Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 11 8/8
Klasa ILOA-g - humanistyczna - językowa 2 2/2
Klasa ILOB-g - grupa matematyczna 5 2/2
Klasa ILOB-g - grupa przyrodnicza 4 4/4
Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu ul.Pijarska 2, 99-400, Łowicz 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 84 0/0
Technik informatyk 17 0/0
Technik mechatronik 14 0/0
Technik mechanik 18 0/0
Technik elektryk 16 0/0
Technik pojazdów samochodowych 19 0/0
Technik budownictwa 0 0/0
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 0 0/0
Technikum nr 2 w Łowiczu ul.Blich 10, 99-400 Łowicz 11 10/10
Technik agrobiznesu 0 0/0
Technik informatyk 5 2/2
Technik logistyk 3 3/3
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 1 1/2
Technik technologii żywności 2 3/5
Technik żywienia i usług gastronomicznych 0 1/2
Technik inżynierii środowiska i melioracji 0 0/0
Technikum nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 99 9/9
1TH_technik hotelarstwa 14 2/3
1TŻiUG_technik żywienia i usług gastronomicznych 10 3/3
1TUF_technik usług fryzjerskich 15 0/0
1TREK_technik reklamy 26 0/0
1TFiM_technik fotografii i multimediów 11 3/3
TEPiT_technik eksploatacji portów i terminali 23 1/1
Technikum nr 4 w Łowiczu ul.Kaliska 5a, 99-400 Łowicz 15 7/7
Klasa ITA-g - technik ekonomista 6 3/3
Klasa ITB-g - technik spedytor 9 4/4
Klasa ITC-g - technik handlowiec 0 0/0
Technikum w Zduńskiej Dąbrowie ul.Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny 38 0/0
TW 4 0/0
TR 10 0/0
TAK 10 0/0
THK 14 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Łowiczu ul.Podrzeczna 30, 99-400, Łowicz 46 0/0
Mechanik pojazdów samochodowych 1 0/0
Kierowca mechanik 4 0/0
Sprzedawca 13 0/0
Fryzjer 9 0/0
Elektryk 10 0/0
Wielozawodowy 9 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Łowiczu ul.Blich 10, 99-400 Łowicz 0 0/0
Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 0 0/0
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Łowiczu ul.Powstańców 1863 r. 12/d, 99-400, Łowicz 74 2/2
1Kucharz 20 2/2
1Cukiernik 28 0/0
1Fotograf 26 0/0