Łomża
Technikum
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa - Technik pszczelarz
Nazwa oddziału

 Technik pszczelarz

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik pszczelarz

Opis

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik pszczelarz będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi

- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej

- prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej

- prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich

- podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent uzyskuje również wykształcenie rolnicze potrzebne do przejęcia gospodarstwa i korzystaniu z funduszy unijnych oraz pozna język obcy ukierunkowany zawodowo.