Łomża
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej - Profil prawniczy
Nazwa oddziału

 Profil prawniczy

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

historia

wiedza o społeczeństwie

Opis

Przedmioty realizowane na podstawie rozszerzonym: historia i wiedza o społeczeństwie.

Przedmioty uzupełniające: język obcy w społeczeństwie, e-matematyka i nauka o komunikacji.

Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia przygotowujące do konkursów historycznych oraz wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

Do tej klasy zapraszamy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami takimi jak: prawo, administracja, politologia, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, europeistyka, kryminalistyka, prawo finansowe i skarbowość.