Łomża
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące - I LOA profil humanistyczny
Nazwa oddziału

 I LOA profil humanistyczny

Liczba miejsc

 28

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Wiedza o społeczeństwie

 Język polski

Opis

 • Szkoła przygotowująca uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.

  Oferujemy naukę w klasie humanistycznej – o rozszerzonym zakresie nauczania z języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.

 • Przedmioty uzupełniające:

  • przyroda
  • matematyka w praktyce 


  Absolwenci będą dobrze przygotowani do zdawania egzaminu maturalnego i rozpoczęcia studiów na kierunkach humanistycznych, takich jak np. filologia angielska, filologia polska, historia, pedagogika, socjologia, psychologia, praca socjalna, prawo, administracja itp.