Łomża
Technikum
Technikum nr 5 - TTD-technik technologii drewna
Nazwa oddziału

 TTD-technik technologii drewna

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Biologia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

- kształcenie ogólnokształcące

- kształcenie zawodowe teoretyczne  i praktyczne

- 4-ro tygodniowa praktyka w klasie III realizowana w zakładach pracy

Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji:

- wytwarzanie wyrobów stolarskich,

- organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

uzyskuje tytuł „technik technologii drewna”.

Technik technologii drewna wykonuje wyroby z drewna
 i materiałów drzewnych, organizuje i nadzoruje procesy technologiczne w zakładach przemysłu drzewnego.


Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, takich jak: tartaki, fabryki mebli, fabryki stolarki budowlanej czy płyt drewnopochodnych oraz instytucjach badawczych, laboratoriach chemicznych i biurach projektowych.

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą