Łomża
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Łomża
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki ul.Bernatowicza 4, 18-400, Łomża
I A - Biologiczno - Medyczna
I B - Biologiczno - Medyczna
I C - Społeczno - Prawna
I D - Matematyczno - Fizyczna
I E - Społeczno - Ekonomiczna
I F - Politechniczna
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej pl.Plac Kościuszki 3, 18-400, Łomża
Kl. IAG- holistyczna
Kl. IBG - medyczna
Kl. ICG -ekonomiczno -menadżerska
Kl. IDG - politechniczna
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej ul.Senatorska 13, 18-400, Łomża
profil społeczny
profil ekonomiczny
profil politechniczny
profil medyczny
profil prawniczy
profil dziennikarski
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Zielona 21, 18-400 Łomża
IV LO profil policyjny 1AP (pg)
IV LO profil psychopedagogiczny 1PP (pg)
IV LO profil dietetyczny z elementami fitness 1AD (pg)
Technikum Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża
technik budownictwa 1a (pg)
technik budowy dróg 1TD (pg)
technik inżynierii sanitarnej 1TS (pg)
technik hotelarstwa 1AH (pg)
technik żywienia i usług gastronomicznych 1TŻ (pg)
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1MZ (pg)
murarz-tynkarz 1MU (pg)
kucharz 1K (pg)
cukiernik 1C (pg)
piekarz 1P (pg)
Technikum nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża
1E4 - technik elektryk
1S4 - technik pojazdów smochodowych
1M4 - technik mechatronik
1I4 - technik informatyk
1T4 - technik teleinformatyk
1TG4 - technik geodeta
1OŚ4 - technik ochrony środowiska
1TD4 - technik technologii drewna
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża
1Bsg - mechanik pojazdów samochodowych
1Bdg - elektromechanik pojazdów samochodowych
1Bkg - kierowca mechanik
1Bog - operator obrabiarek skrawających
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża
I LO humanistyczna (PG)
Technikum Nr 6 ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża
I TA (PG) Technik ekonomista
I TC (PG) Technik handlowiec
I TL (PG) Technik logistyk
I TR (PG) Technik reklamy
I TT(PG) Technik organizacji turystyki
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża
1 _ dietetyk i fitness (g)
2 _ dziennikarski (g)
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża
Technik weterynarii (g)
Technik architektury krajobrazu (g)
Technik żywienia i usług gastronomicznych (g)
Technik technologii żywności (g)
Technik agrobiznesu (g)
Technik przetwórstwa mleczarskiego (g)
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży ul.Wiejska 16, 18-400, Łomża
A
Branżowa Szkoła 1 Stopnia ul.Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża
1 przetwórca mięsa (g)
2 ogrodnik (g)