Łomża
Szkoły ponadgimnazjalne
Lista placówek: Łomża
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki ul.Bernatowicza 4, 18-400, Łomża 174 217/369
I A - Biologiczno - Medyczna 29 35/145
I B - Biologiczno - Medyczna 29 41/131
I C - Społeczno - Prawna 29 39/164
I D - Matematyczno - Fizyczna 29 32/114
I E - Społeczno - Ekonomiczna 29 46/199
I F - Politechniczna 29 24/140
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej pl.Plac Kościuszki 3, 18-400, Łomża 112 200/420
Kl. IAG- holistyczna 28 69/210
Kl. IBG - medyczna 28 43/177
Kl. ICG -ekonomiczno -menadżerska 28 52/199
Kl. IDG - politechniczna 28 36/188
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej ul.Senatorska 13, 18-400, Łomża 180 127/474
profil społeczny 30 28/231
profil ekonomiczny 30 6/160
profil politechniczny 30 13/138
profil medyczny 30 26/154
profil prawniczy 30 15/165
profil dziennikarski 30 39/185
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Zielona 21, 18-400 Łomża 120 45/126
IV LO profil policyjny 1AP (pg) 60 32/84
IV LO profil psychopedagogiczny 1PP (pg) 30 8/50
IV LO profil dietetyczny z elementami fitness 1AD (pg) 30 5/40
Technikum Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża 180 61/180
technik budownictwa 1a (pg) 30 20/60
technik budowy dróg 1TD (pg) 30 2/15
technik inżynierii sanitarnej 1TS (pg) 30 5/19
technik hotelarstwa 1AH (pg) 30 17/70
technik żywienia i usług gastronomicznych 1TŻ (pg) 60 17/64
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża 150 19/52
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1MZ (pg) 30 14/39
murarz-tynkarz 1MU (pg) 30 4/17
kucharz 1K (pg) 30 0/6
cukiernik 1C (pg) 30 0/6
piekarz 1P (pg) 30 1/2
Technikum nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża 150 213/327
1E4 - technik elektryk 15 22/97
1S4 - technik pojazdów smochodowych 15 29/82
1M4 - technik mechatronik 30 37/150
1I4 - technik informatyk 30 108/193
1T4 - technik teleinformatyk 15 5/64
1TG4 - technik geodeta 15 9/50
1OŚ4 - technik ochrony środowiska 15 0/21
1TD4 - technik technologii drewna 15 3/28
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża 60 35/70
1Bsg - mechanik pojazdów samochodowych 15 9/33
1Bdg - elektromechanik pojazdów samochodowych 15 10/44
1Bkg - kierowca mechanik 15 16/39
1Bog - operator obrabiarek skrawających 15 0/3
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża 28 23/112
I LO humanistyczna (PG) 28 23/112
Technikum Nr 6 ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża 108 153/334
I TA (PG) Technik ekonomista 28 47/157
I TC (PG) Technik handlowiec 14 16/103
I TL (PG) Technik logistyk 28 48/188
I TR (PG) Technik reklamy 14 21/106
I TT(PG) Technik organizacji turystyki 24 21/91
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża 45 13/46
1 _ dietetyk i fitness (g) 25 10/40
2 _ dziennikarski (g) 20 3/11
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża 280 110/208
Technik weterynarii (g) 90 47/78
Technik architektury krajobrazu (g) 25 12/32
Technik żywienia i usług gastronomicznych (g) 90 36/86
Technik technologii żywności (g) 25 4/38
Technik agrobiznesu (g) 25 6/29
Technik przetwórstwa mleczarskiego (g) 25 5/18
Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży ul.Wiejska 16, 18-400, Łomża 25 33/39
A 25 33/39
Branżowa Szkoła 1 Stopnia ul.Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża 50 0/3
1 przetwórca mięsa (g) 25 0/0
2 ogrodnik (g) 25 0/3