Leszno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 - R
Nazwa oddziału

 R

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka

Opis

Rolnik

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;

2) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;

3) prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

4) prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.