Leszno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - Klasa 1E - dwujęzyczna matematyczno - fizyczna (politechniczna)
Nazwa oddziału

 Klasa 1E - dwujęzyczna matematyczno - fizyczna (politechniczna)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych i programu Matury Międzynarodowej

Opis

1. Klasa patronacka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Fizyki  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2. Język obcy nauczany w grupach międzyoddziałowych zgodnie ze stopniem zaawansowania.

3. Możliwość zdawania matury z przedmiotów dwujęzycznych i z  języka angielskiego na poziomie  podstawowym, rozszerzonym lub  dwujęzycznym.

4. Możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego B2 First (dawniej FCE) i C1 Advanced (dawniej CAE) z ramienia British Council w szkole.

5. Przedmioty dodatkowe: fizyka doświadczalna, chemia politechniczna lub informatyka, matematyka w zastosowaniach. Dla zainteresowanych : programowanie Code Kopernik Team : code.kopernik - leszno.pl oraz robotyka/arduino.

6. Przedmioty nauczane dwujęzycznie: fizyka,informatyka,matematyka w zastosowaniach.

7. Nowość: Możliwość nauki języka norweskiego.