Leszno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 - I j G - wielozawodowa
Nazwa oddziału

 I j G - wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

                                                KLASA WIELOZAWODOWA


Uczniowie mogą pobierać naukę w dowolnie wybranym przez siebie zawodzie w klasie wielozawodowej.